نویسنده = ���������� ���������� ������������
ارتقای اثربخشی تصمیم‌گیری شهودی به کمک مدل‌سازی ریاضی آن

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 161-182

10.30497/smt.2020.75462

حسین رحمان‌سرشت؛ معصومه تدریس حسنی؛ اکبر رحیمی‌پور