1. تببین اهرم‌های تحولی سازمان اوقاف و امور خیریه مبتنی بر شناسایی و اولویت‌بندی نظام جامع مسائل آن

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 329-362

10.30497/smt.2021.241209.3256

روح اله ابوجعفری؛ سعید مسعودی‌پور


2. بررسی جایگاه زبان فارسی در نام‌های تجاری محصولات ایرانی تبلیغ شده در رسانه ملی

دوره 14، شماره 2، مهر 1399، صفحه 585-614

10.30497/smt.2021.239601.3125

سعید مسعودی‌پور


3. طراحی الگوی تبلیغی قرآنی در موضوع بازاریابی اجتماعی انفاق

دوره 12، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 5-48

10.30497/smt.2018.2167

سعید مسعودی‌پور؛ بهروز قاسمی؛ محمود محمدیان


4. بررسی استفاده از جاذبه «ترس و نگرانی در انسان نسبت به تامین آینده خود» در تبلیغات تجاری از منظر اسلامی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 109-140

10.30497/smt.2017.2067

سعید مسعودی‌پور


5. جاذبه‌های تبلیغاتی مطلوب در بازاریابی اجتماعی انفاق بر اساس آموزه‌های قرآنی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 67-97

10.30497/smt.2015.1710

سعید مسعودی‌پور؛ بهرام خیری


6. امکان‌سنجی فقهیِ مخاطب واقع شدنِ صغار در تبلیغات تجاری

دوره 7، شماره 2، مهر 1392، صفحه 123-156

10.30497/smt.2015.1704

غلامرضا مصباحی‌مقدم؛ سعید مسعودی‌پور