1. عوامل کلیدی اجرای موفق سرمایه‌گذاری مشترک بین‌المللی (موردمطالعه صنعت خودروسازی ایران)

دوره 14، شماره 2، مهر 1399، صفحه 713-742

10.30497/smt.2020.75442

سحر احمدی پرتوی؛ نادر مظلومی؛ حسین رحمان‌سرشت؛ مهدی حقیقی‌کفاش


2. ارتقای اثربخشی تصمیم‌گیری شهودی به کمک مدل‌سازی ریاضی آن

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 161-182

10.30497/smt.2020.75462

حسین رحمان‌سرشت؛ معصومه تدریس حسنی؛ اکبر رحیمی‌پور