نویسنده = احمدعلی خائف الهی
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 73-102

10.30497/smt.2021.2833

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسدالله گنجعلی؛ احمدعلی خائف الهی


تبیین اولویت‌های تشویقی کارکنان: آیا تفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد

دوره 12، شماره 2، مهر 1397، صفحه 216-234

10.30497/smt.2018.2590

رقیه ابدالی؛ احمدعلی خائف الهی؛ حسن دانایی‌فرد؛ پرویز احمدی


فهم جوهره تجربه بازنشستگی کارکنان در بخش دولتی؛ پژوهشی پدیدارشناسانه

دوره 6، شماره 2، مهر 1391، صفحه 153-176

10.30497/smt.2013.1325

حسن دانایی‌فرد؛ احمدعلی خائف الهی؛ لیلا سادات خداشناس


نقدی بر رویکرد رهبری در غرب بر اساس مبانی فکری علامه طباطبایی (ره)

دوره 5، شماره 2، مهر 1390، صفحه 123-149

10.30497/smt.2011.162

نونا مؤمنی؛ احمدعلی خائف الهی؛ رضا اکبریان؛ حسن دانایی‌فرد


کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین‌فردی در سازمان با استفاده از نظریة داده‌بنیاد

دوره 4، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 81-130

10.30497/smt.2010.138

مصطفی هادوی‌نژاد؛ حسن دانایی‌فرد؛ عادل آذر؛ احمدعلی خائف الهی