نویسنده = ���������������� ������������
مقایسه مدل‌های ارزش در معرض خطر شبیه‌سازی تاریخی و گارچ در پیش‌بینی وجه تضمین قراردادهای آتی

دوره 11، شماره 2، مهر 1396، صفحه 205-226

10.30497/smt.2017.2159

میر فیض فلاح شمس؛ علیرضا ناصرپور؛ علی ثقفی؛ سید محمد تقی تقوی فرد


بررسی ابعاد فقهی سازکار انتشار اوراق بلایای طبیعی

دوره 6، شماره 2، مهر 1391، صفحه 5-32

10.30497/smt.2013.1320

اصغرآقا مهدوی؛ علیرضا ناصرپور