نویسنده = ������������ �������� ��������
فهم خاتمه خط‌مشی‌های عمومی در ایران؛ پژوهشی بر مبنای نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 85-120

10.30497/smt.2015.1740

حسن دانایی‌فرد؛ محمد مهدی حیدری؛ عادل آذر؛ رحمت‌الله قلی‌پور