نویسنده = ������������������� ��������
شبکه‌های همکاری علمی در مجلات مدیریت راهبردی ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 83-109

10.30497/smt.2019.2551

بهمن حاجی‌پور؛ امیر حسین طیبی ابوالحسنی؛ شاهین روحانی راد


بررسی تأثیرپذیری عملکرد شرکت‌های بیمه از گزینه‌های راهبردی مدل دلتا

دوره 10، شماره 2، مهر 1395، صفحه 229-270

10.30497/smt.2016.1954

بهمن حاجی‌پور؛ سامه نجفی


گونه‌شناسی شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌های دولتی فعال در عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 99-124

10.30497/smt.2011.152

بهمن حاجی‌پور؛ ماجد ناجی


اولویت‌بندی انواع فرهنگ سازمانی (طبق مدل کوئین) بر مبنای میزان اثرگذاری آن‌ها بر یادگیری سازمانی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 181-208

10.30497/smt.2010.141

بهمن حاجی‌پور؛ حامد نظرپور کاشانی


بررسی تأثیر ابعاد برند بر قصد خرید مجدد مشتریان از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در شهر تهران

دوره 3، شماره 2، مهر 1388، صفحه 149-165

10.30497/smt.2009.134

منصور صمدی؛ بهمن حاجی‌پور؛ میثم دهقان


بازشناسی رویکرد منبع‌محور نسبت به منابع سازمان و مزیت رقابتی پایدار مورد مطالعه: شرکت تولیدی ساران

دوره 3، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 77-102

10.30497/smt.2009.124

بهمن حاجی‌پور؛ مصطفی مؤمنی


ارزیابی قابلیت‌های محوری منابع انسانی دانشگاه امام صادق(ع) براساس تئوری منبع‌محور (مدل VRIO)

دوره 2، شماره 2، مهر 1387، صفحه 123-153

10.30497/smt.2008.119

بهمن حاجی‌پور؛ مصطفی مؤمنی


برنامه‌ریزی استراتژیک پژوهشی در دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق(ع)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 183-224

10.30497/smt.2008.113

بهمن حاجی‌پور؛ مرتضی سلطانی