بسم الله الرحمن الرحیم

نشریه علمی «اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)» با هدف نشر و تجلی حقیقت و معرفت اندیشه ناب مدیریتی با نظر به مرزهای تطبیقی و عملیاتی این دانش و به‌منظور، اشاعه مطالعات میان‌رشته‌ای، خاصه در دو حوزه «موضوعات دینی» مشتمل بر اخلاق، فقه و احکام، عقاید، تاریخ و ... و «مسأله‌های بومی» از طریق روش‌شناسی‌های تألیفی و تقلیدی در زمینه‌های تخصصی منتشر می‌شود.

قابل توجه نویسندگان محترم؛ لطفاً پیش از ارسال مقاله جهت کسب اطلاعات مطالب صفحات «درباره نشریه»، «اهداف و چشم‌انداز»، «اصول اخلاقی انتشار مقاله»، «فرآیند پذیرش مقاله» و «راهنمای نویسندگان (نگارش و ارسال مقاله) و (ارزیابی مقاله)» مطالعه و کاربرگ «تعارض منافع و تعهدنامه اخلاقی» تکمیل و ارسال شود.


کسب رتبه ب در ارزیابی سال 1399 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نشریه اندیشه مدیریت راهبردی

شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه

داوران

2. لیست داوران شماره‌های 27 (بهار و تابستان 1399) و 28 (پاییز و زمستان 1399)

مقاله علمی-پژوهشی

3. طراحی نظام حکمرانی منابع مشترک مرتعی در جمهوری اسلامی ایران؛ کاربستی از رویکرد تحلیل نهادی

صفحه 389-422

10.30497/smt.2021.240430.3194

محسن باقری نصرآبادی؛ علیرضا چیت‌سازیان؛ وحید یاوری


4. بررسی تطبیقی مبانی رفتار فردی از دیدگاه رفتارگرایی و علمالنفس فلسفی

صفحه 423-458

10.30497/smt.2020.75540

مهدی محمدی‌نسب؛ محمدصادق شجاعی؛ حمیدرضا ربیعی


5. طراحی و تبیین مدل مدیریت بازدارندگی رفتارهای کاری نابهنجار

صفحه 459-492

10.30497/smt.2021.240134.3166

اکبر برزگری سلطان‌احمدی؛ طیبه امیرخانی؛ اکرم هادیزاده؛ غلامعلی طبرسا


6. گونه‌شناسی کارمندان سمّی در سازمان‌های دولتی

صفحه 493-552

10.30497/smt.2021.240437.3197

میثم پورصفر؛ محمد افکانه


7. مسائل سیاستی سینمای ایران در دهه پنجم انقلاب اسلامی

صفحه 553-584

10.30497/smt.2021.240281.3177

محسن جوهری؛ محمدحسن وکیل


8. بررسی جایگاه زبان فارسی در نام‌های تجاری محصولات ایرانی تبلیغ شده در رسانه ملی

صفحه 585-614

10.30497/smt.2021.239601.3125

سعید مسعودی‌پور


9. شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر چسبندگی روابط درون شبکه‌های کسب‌وکار

صفحه 615-642

10.30497/smt.2021.240950.3241

علی پریشانی؛ بهمن حاجی‌پور؛ غلامحسین خورشیدی؛ سید محمود حسینی


10. الگوی مسأله‌شناسی برای خط‌مشی‌گذاری فرهنگی ـ اجتماعی در سازمان‌های فرهنگی شهری (مطالعه تطبیقی سازمان‌های فرهنگی شهرداری‌های تهران، اصفهان و مشهد)

صفحه 643-678

10.30497/smt.2020.75458

محمدوحید صافی اصفهانی؛ حسن بشیر


11. طراحی الگوی ارزیابی عمق ساخت داخل در صنعت خودرو ایران

صفحه 679-702

10.30497/smt.2020.75457

مهدی اجتهادی؛ روح‌الله رازینی؛ مرتضی سلطانی


12. عوامل کلیدی اجرای موفق سرمایه‌گذاری مشترک بین‌المللی (موردمطالعه صنعت خودروسازی ایران)

صفحه 713-742

10.30497/smt.2020.75442

سحر احمدی پرتوی؛ نادر مظلومی؛ حسین رحمان‌سرشت؛ مهدی حقیقی‌کفاش


13. طراحی و تبیین مدل راهبرد باز (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)

صفحه 743-778

10.30497/smt.2021.239143.3083

محمد طالاری؛ مرضیه آذربایجانی


14. بررسی تأثیر پشیمانی استراتژیک بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تجربه مدیران

صفحه 779-810

10.30497/smt.2021.240791.3229

خیراله کاظمیه؛ آمنه مالمیر


 

تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 233
تعداد نویسندگان 420
تعداد مشاهده مقاله 644,024
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 368,422
نسبت مشاهده بر مقاله 2764.05
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1581.21
تعداد مقالات ارسال شده 2,236
تعداد مقالات رد شده 1,782
تعداد مقالات پذیرفته شده 130
درصد پذیرش 6
زمان پذیرش (روز) 586
تعداد پایگاه های نمایه شده 10
تعداد داوران 238
صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان

نشریات مرتبط