راهنمای داوران

راهنمای داوران نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، با رسالت انتخاب و انتشار باکیفیت‌ترین پژوهش‌ها در حوزه‌های مربوطه فعالیت می‌کنند. به‌منظور تحقق این هدف، داوری باید دقیق و با رویکردی بی‌طرفانه انجام گیرد. راهنمای داوری برای دستیابی به هدف اعتمادسازی در فرآیند بررسی و انتشار طراحی شده است.

توصیه‌هایی قبل از داوری مقاله
- توجه به منشور اخلاقی نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام.
- بررسی فرآیند پذیرش مقالات نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام.
- توجه به نکات ذیل:
1. مقاله