اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2044
تعداد پذیرش 122
تعداد عدم پذیرش 1653

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 217
تعداد مشاهده مقاله 584494
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 48 روز
متوسط زمان پذیرش 629 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 100 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 205 روز
درصد پذیرش 6 %