اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1962
تعداد پذیرش 113
تعداد عدم پذیرش 1577

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 209
تعداد مشاهده مقاله 567268
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 50 روز
متوسط زمان پذیرش 669 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 97 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 205 روز
درصد پذیرش 6 %