دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-377 

مقاله علمی-پژوهشی

1. کنکاشی در خاستگاه دانش مدیریت بر اساس نظریۀ اعتباریات علامه‌طباطبایی(ره)

صفحه 19-51

سیدابوالحسن حسینی؛ حسن دانایی‌فرد؛ حمید پارسانیا؛ عبدالله توکلی


3. شبکه‌های همکاری علمی در مجلات مدیریت راهبردی ایران

صفحه 83-109

بهمن حاجی پور؛ امیر حسین طیبی ابوالحسنی؛ شاهین روحانی راد


4. چارچوب توسعه‌ی گردشگری دینی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 111-137

حمید ضرغام بروجنی؛ فائزه اسدیان اردکانی


6. واکاوی مفهوم نوسازی استراتژیک با رویکرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم

صفحه 165-188

سیده زهرا فاطمی؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض؛ آمنه خدیور


8. کاربست مفهوم «منظومه» به‌عنوان استعاره‌ای در ارائۀ الگوی زنجیرۀ ارزش صنایع خلاق ایران

صفحه 215-253

مهدی محمدی؛ مهرداد مدهوشی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ حسنعلی آقاجانی


9. مدل سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی در شرکت های فناوری اطلاعات

صفحه 255-293

حسین غضنفری؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردناییج؛ عادل آذر