دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-214 
3. مدل سازوکار اثرگذاری قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت

صفحه 67-98

مریم نکوئی زاده؛ سیدمحمود حسینی؛ منیژه قره‌چه؛ عباسعلی حاجی کریمی


5. کشف عوامل مؤثر بر رفتارخادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت

صفحه 133-160

علیرضا امینی؛ سعید مرتضوی؛ فریبرز رحیم‌نیا؛ شمس‌الدین ناظمی


مقاله مروری

6. رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان

صفحه 161-204

سید علی‌اکبر افجهء؛ مهدی حمزه‌پور