دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-186 

مقاله علمی-پژوهشی

1. توسعه اهداف راهبردی کارت امتیازی متوازن در دو سطح سازمان و اکوسیستم کسب‌وکار در صنعت بانکداری ایران

صفحه 5-24

سعید فلاح تفتی؛ اسداله کردناییج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ مجید جمالی افوسی


4. فهم خاتمه خط‌مشی‌های عمومی در ایران؛ پژوهشی بر مبنای نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

صفحه 85-120

حسن دانایی‌فرد؛ محمد مهدی حیدری؛ عادل آذر؛ رحمت‌الله قلی‌پور