دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-256 
2. موانع اجرای سیاست‌های فرهنگی کشور طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه: بررسی تجربیات مدیران فرهنگی

صفحه 33-77

فتاح شریف‌زاده؛ سیدمهدی الوانی؛ بهروز رضایی‌منش؛ مجید مختاریان‌پور


6. شناخت و رتبه‌بندی ریسک‌های ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)

صفحه 187-212

سید عباس موسویان؛ بلال وثوق؛ علی فرهادیان آرانی