دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-224 (علمی-پژوهشی) 

مقاله علمی-پژوهشی

1. بررسی ابعاد فقهی سازکار انتشار اوراق بلایای طبیعی

صفحه 5-32

اصغرآقا مهدوی؛ علی‌رضا ناصرپور


5. طراحی مدل فرآیندی راهبرد پابرجا با استفاده از رویکرد ترکیبی

صفحه 121-151

مجتبی لشکربلوکی؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ سیدمحمود حسینی؛ محمدرضا حمیدی‌زاده


6. فهم جوهره تجربه بازنشستگی کارکنان در بخش دولتی؛ پژوهشی پدیدارشناسانه

صفحه 153-176

حسن دانایی‌فرد؛ احمدعلی خائف الهی؛ لیلا سادات خداشناس