دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-176 (علمی-تخصصی) 
1. نظریه تصویر و کاربرد آن در تصمیم‌‌گیری فردی و سازمانی

صفحه 7-33

علی رضاییان؛ اسدالله گنجعلی؛ محمدرضا کریمی


7. بررسی مبانی عقلانیت در تصمیم‌گیری

صفحه 141-164

محمد شیخ‌زاده؛ رجبعلی شیخ‌زاده