تعداد مقالات: 205
155. بررسی تأثیر ابعاد برند بر قصد خرید مجدد مشتریان از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در شهر تهران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 149-165

منصور صمدی؛ بهمن حاجی‌پور؛ میثم دهقان


157. بررسی نقش مدیریت راهبردی هزینه در رضایت مشتری؛نمونة مطالعه، گروه صنعتی ایران‌خودرو

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 149-182

غلامرضا گودرزی؛ امین رمضانپور نامقی


159. مدل لاکاتوش-کوهن، به مثابه مدلی روش‌شناختی جهت نظریه‌پردازی در مدیریت اسلامی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 199-220

اسدالله گنجعلی؛ احمد پارسازاده


161. فهم جوهره تجربه بازنشستگی کارکنان در بخش دولتی؛ پژوهشی پدیدارشناسانه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 153-176

حسن دانایی‌فرد؛ احمدعلی خائف الهی؛ لیلا سادات خداشناس


162. شناخت و رتبه‌بندی ریسک‌های ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 187-212

سید عباس موسویان؛ بلال وثوق؛ علی فرهادیان آرانی


163. ارزیابی و مقایسه روش‌های عارضه‌یابی سازمان با رویکرد AHP فازی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 189-213

عادل آذر؛ حسین بختیاری؛ مهدی محمدی


164. شناسایی صفات شخصیتی مقاومت رفتاری در برابر تغییر؛ مطالعه‌ای پدیدارشناختی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 157-189

مصطفی هادوی‌نژاد؛ سجاد تمدن


165. رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 161-204

سید علی‌اکبر افجهء؛ مهدی حمزه‌پور


166. بررسی انتقادی مبانی انسان‌شناسی ‌پارادایم‌های مدیریت منابع انسانی بر اساس نظریۀ انسان‌شناسی پارادایم رشد

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 147-174

اسدالله گنجعلی؛ کریم ابراهیمی؛ حسین سرآبادانی تفرشی


167. اندازه‌گیری بلوغ حاکمیّت دانشگاهی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 135-156

محمدحسین رونقی؛ جعفر محمودی؛ امیر ابوالقاسمی


168. شناسایی عوامل مؤثر بر عدم رونق معاملات رینگ کشاورزی بورس کالای ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 181-214

امین غزالی؛ محمد بختیار نصر آبادی؛ حسینعلی بختیار نصر آبادی


169. چشم‌انداز انطباق استراتژیک در یک مؤسسه آموزشی- پژوهشی دولتی ایران؛ مطالعه موردی، دانشگاه تهران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 189-228

حسنعلی نعمتی شمس آباد؛ فاطمه سلیمانی روزبهانی


170. واکاوی مؤلفه‌های رفتاری مدیران در تقویت رفتارهای فرانقش مددکاران کمیته امداد امام خمینی(ره)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 171-200

سمیرا پور؛ سعید مرتضوی؛ محمد لگزیان؛ غلامرضا ملک زاده


171. کاربرد ارزش در معرض خطر تفاضلی(IVaR)، در محاسبه ریسک سبد سرمایه گذاری با استفاده از رویکرد پیشین و پسین

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 185-204

سمانه دهقان منشادی؛ محمدحسین عبدالرحیمیان


172. بررسی نقش استراتژی نوآوری بر عملکرد نوآورانه سازمان‌ها (مورد مطالعه : شرکتهای دانش بنیان حوزه زیست فناوری)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 185-204

مهدی الیاسی؛ عاطیه صفردوست؛ مریم محمد روضه سرا


173. واکاوی مفهوم نوسازی استراتژیک با رویکرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 165-188

سیده زهرا فاطمی؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض؛ آمنه خدیور


174. فقه حکومتی در اندیشه استاد منیرالدین حسینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1399

سید پیمان غنایی


175. طراحی الگوی همسوسازی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کسب‌وکار

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 189-212

غلامعلی طبرسا؛ عباسعلی حاجی‌کریمی؛ اسدالله گنجعلی