تعداد مقالات: 205
102. ارزیابی عملکرد زنجیره تامین هولدینگ دارویی در ایران مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 75-102

حجت فرجی خورشیدی؛ سید مصطفی حدادی


104. معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد شایسته‌گزینی در نهج‌البلاغه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 103-132

زهره موسی‌زاده؛ مریم عدلی


105. درآمدی بر الگوی مدیریتی امام علی(ع) از منظر مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 101-128

منصور اعتصامی؛ حامد فاضلی کبریا


106. بررسی تأثیر رابطۀ ادراک بی‌عدالتی در سازمان بر گسترش میل به فساد اداری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 131-159

غلامرضا سلیمی؛ علی‌اصغر پورعزت


109. نقدی بر رویکرد رهبری در غرب بر اساس مبانی فکری علامه طباطبایی (ره)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 123-149

نونا مؤمنی؛ احمدعلی خائف الهی؛ رضا اکبریان؛ حسن دانایی‌فرد


110. تأثیر میزان شناخت رده محصول و تمایز میان برندهای موجود در پذیرش تعمیم برند

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 107-132

میراحمد امیرشاهی؛ حمیدرضا یزدانی؛ سمانه پارسا


112. طراحی مدل تحلیل رفتار مصرف‌کننده بر اساس آموزه‌های اسلام

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 123-156

منصور صادقی مال امیری


113. امکان‌سنجی فقهیِ مخاطب واقع شدنِ صغار در تبلیغات تجاری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-156

غلامرضا مصباحی‌مقدم؛ سعید مسعودی‌پور


114. کشف و بازنمایی الگوی بومی رفتار سیاسی مدیران؛ رویکرد داده‌بنیاد

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 99-133

سعید مرتضوی؛ شمس‌الدین ناظمی؛ محمد لگزیان؛ حسن جعفریانی


115. تحلیل آثار فعالیت متناسب استعداد

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 99-131

منصور صادقی مال امیری


116. فهم خاتمه خط‌مشی‌های عمومی در ایران؛ پژوهشی بر مبنای نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-120

حسن دانایی‌فرد؛ محمد مهدی حیدری؛ عادل آذر؛ رحمت‌الله قلی‌پور


119. طراحی الگوی مفهومی رشد شبکه همکاران؛ مطالعه موردی، سازمان هوافضا

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 127-162

علیرضا رحیم زاده؛ غلامرضا گودرزی


121. روندهای تأثیرگذار بر آینده‌ دانشگاه‌ امام صادق(ع)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-148

مصطفی مطلبی کربکندی؛ غلامرضا گودرزی؛ عبدالرحیم پدرام


122. ارائه‌ی مدلی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در سازمان‌ها با بکارگیری نظریه‌ی شکست‌ناپذیری

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 123-152

سید حسین فخرپور؛ زهرا خوش سپهر؛ محمد حسن ملکی


123. چارچوب توسعه‌ی گردشگری دینی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 111-137

حمید ضرغام بروجنی؛ فائزه اسدیان اردکانی


125. نظریۀ تصویر و تصمیم راهبردی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 93-109

غلامرضا گودرزی