تعداد مقالات: 205
76. شناخت محتوای قرارداد روان‌شناختی در اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-122

سعید مرتضوی؛ فریبرز رحیم‌نیا؛ علی رضائیان؛ علیرضا چیت سازیان


77. جاذبه‌های تبلیغاتی مطلوب در بازاریابی اجتماعی انفاق بر اساس آموزه‌های قرآنی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-97

سعید مسعودی‌پور؛ بهرام خیری


78. مدل سازوکار اثرگذاری قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 67-98

مریم نکوئی زاده؛ سیدمحمود حسینی؛ منیژه قره‌چه؛ عباسعلی حاجی کریمی


80. واکاوی و تحلیل تبعات سیاست‌زدگی بوروکراسی در نظام‌‌های سیاسی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-86

حسن دانایی‌فرد؛ محمدرضا صادقی؛ معصومه مصطفی‌زاده


81. فهم جوهرة تجربة دورة سربازی در اعضای هیئت‌علمی وظیفه؛ مطالعه‌ای پدیدارشناسانه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-116

سیدحسین سیدی؛ سیدمحمدرضا سیدی


82. واکاوی علل ناکامی یکپارچه‌سازی خط‌مشی‌های فرهنگی در ایران؛ مطالعه مبتنی بر روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 81-126

محمدرضا عطاردی؛ رحمت اله قلی پور؛ حسن دانایی فرد؛ علی نقی امیری


83. تحلیلی بر انسجام نظریه عدالت در خط مشی های آموزشی جمهوری اسلامی ایران رویکرد ارزیابی نظریه برنامه

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 73-108

حسن دانایی فرد؛ محمد صادق تراب زاده جهرمی


84. تبیین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فعل اخلاقی همگانی در سازمانها

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-116

مسلم باقری؛ سمانه اصغری؛ سید محمدهاشم پورمولا


85. ظرفیت شناسی رویکرد راهبردی و آینده نگارانه به آموزه مهدویت در بستر تمدن نوین اسلامی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 81-122

محمدرضا برزویی؛ احمد جهانگیر فیض آبادی


86. شبکه‌های همکاری علمی در مجلات مدیریت راهبردی ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 83-109

بهمن حاجی پور؛ امیر حسین طیبی ابوالحسنی؛ شاهین روحانی راد


88. فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی و چگونگی. (مبتنی بر نظریه اجتهاد سیستمی)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 49-71

عبدالحمید واسطی؛ محمد حسین گلگار


89. طراحی الگوی رهبری استراتژیک اسلامی در سازمان: بر اساس تحلیل محتوای عهدنامۀ مالک‌اشتر

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 73-94

محمد امین زارعی؛ سید علی‌اکبر افجهء؛ وحید خاشعی؛ مصطفی دلشاد تهرانی


90. طراحی الگوی رهبری دانشگاه اسلامی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 95-137

بابک حمیدیا؛ سید محمد میرکمالی


91. شاخص‌های اولویت‌بندی عادلانه مسائل عمومی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 139-169

علی اصغر پورعزت؛ هاشم سوداگر؛ علی اصغر سعدآبادی؛ مینا سادات هاشمی کاسوایی


92. شناسایی و تبیین عناصر تفکر استراتژیک

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 171-204

علی بیاضی طهرابند؛ اسدالله کردناییج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ حسن دانایی‌فرد


93. فهم ابعاد کلیدی رهبری خط‌مشی عمومی: چهارچوبی مفهومی برای گونه‌شناسی رویکردهای مختلف

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 205-233

بابک وطن دوست؛ علی‌نقی امیری؛ سید مجتبی امامی؛ علی دیواندری؛ رضا تهرانی


94. تله‌های قابلیت در مسیر توسعه سازمانهای صنعتی دولتی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 235-275

سیامک طهماسبی؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ علیرضا بوشهری؛ میثم رجبی


95. ارائه چارچوبی مفهومی برای بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی الکترونیکی بر توسعه انسانی پایدار

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 277-302

نرگس فرزانه کندری؛ جعفر محمودی


96. اولویت بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران عالی سازمان های فرهنگی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 303-326

مهدی علی‌آبادی؛ محمدحسین باقری‌فرد؛ غلامرضا گودرزی


97. چالش‌های توسعه لجستیک معکوس در پروژه‌های بزرگ ساختمانی و عمرانی ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 327-351

میترا ولی زاده؛ مجتبی عزیزی؛ احسان الله اشتهاردیان


98. طراحی مدل معادلات ساختاری شراکت استراتژیک در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط؛ مطالعۀ موردی: صنعت نرم‌افزار

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 353-388

مهدی حقیقی کفاش؛ نادر مظلومی؛ شهرام خلیل نژاد؛ مهدی مشفق


99. سنت پژوهی: رویکردی نوین در آینده پژوهی مطالعه موردی: سنت رزق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1399

علیرضا افضلی