دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی-پژوهشی

1. اصول حاکم بر مدیریت مالی شخصی (با تأکید بر بخش تخصیص) مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

محمدرضا سیمیاری؛ حسین حسن‌زاده سروستانی؛ علی رضائیان


2. ارائه مدل برندسازی ملی ایران مبتنی بر محرک های راهبردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

امین اردلان؛ حسین وظیفه دوست؛ هاشم نیکومرام


3. سنت پژوهی: رویکردی نوین در آینده پژوهی مطالعه موردی: سنت رزق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1399

علیرضا افضلی


5. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر نوآوری دردانشگاه ها از نظر اعضای هیئت‌علمی مورد مطالعه: دانشگاه امیرکبیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1399

زینب السادات مصطفوی


6. فقه حکومتی در اندیشه استاد منیرالدین حسینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1399

سید پیمان غنایی


7. الگویی جهت تبیین و بسط مفهومی مدیریت انقلابی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1399

میلاد فخرایی؛ کیومرث احمدی؛ علی اکبر احمدی


8. شناسایی معیارهای شفافیت مالی مقامات دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1399

مصطفی عباسی کلاش؛ حسین عیوضلو؛ محمد سلیمانی


9. شناسایی بازیگران غیررسمی تصویب خط‌مشی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1399

سعید ذبیحی شمس؛ اعظم میرزمانی


10. تبیین مدل مدیریت مدرسه محور بومی با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1399

نقی کمالی؛ رسول داودی؛ مهدی فاریابی


11. ظرفیت استراتژی؛ چارچوبی برای سنجش موفقیت استراتژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1399

هلیا بارزانی؛ اسدالله کردناییج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ حسن دانایی‌فرد


12. طراحی مدل گرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1399

سعید توکلیان؛ آصف کریمی؛ حمیدرضا یزدانی؛ محمود احمدپور داریانی


13. رویکردی جامع به سلامت الکترونیک مبتنی بر نظریه عمومی سیستم‌ها با استفاده از روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

محمد آزادی احمدآبادی؛ محمدسعید صفاری


14. طراحی الگوی ارزیابی عملکرد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسدالله گنجعلی؛ احمدعلی خائف الهی


15. روش های یادگیری در سازمانهای فرهنگی با عنایت به آموزه های دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

لیلا سرتیپ زاده؛ فاطمه السادات امیرشاه کرمی