موضوعات = کارآفرینی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر نوآوری دردانشگاه ها از نظر اعضای هیئت‌علمی مورد مطالعه: دانشگاه امیرکبیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1399

زینب السادات مصطفوی


2. شناسایی چالش های انکوباتورهای هنری در حمایت از کسب و کارهای هنری (مورد مطالعه: انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان)

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 285-308

سیدسعید میرواحدی؛ محمد تقی طغرایی؛ نعیمه نوری