موضوعات = مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد مقالات: 2
2. طراحی مدلی جهت ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در سازمان‌ها موردمطالعه: شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 295-320

سید علی اکبر هاشمی؛ حسن الوداری؛ محمد رضا دارایی؛ روح‌الله رازینی