کلیدواژه‌ها = رهبری کوانتومی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوی بومی رهبری کوانتومی در شرکت های دانش بنیان ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 153-184

مهدی حمزه پور


2. رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 161-204

سید علی‌اکبر افجهء؛ مهدی حمزه‌پور