کلیدواژه‌ها = خط‌مشی علمی
تعداد مقالات: 1
1. الزامات و خط‌مشی‌های کلان علمی عرصه عدالت‌پژوهی در اندیشه مقام معظم رهبری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-34

علیرضا سجادیه؛ عادل پیغامی