کلیدواژه‌ها = مقاومت در برابر تغییر
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی صفات شخصیتی مقاومت رفتاری در برابر تغییر؛ مطالعه‌ای پدیدارشناختی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 157-189

مصطفی هادوی‌نژاد؛ سجاد تمدن