کلیدواژه‌ها = خط‌مشی‌گذاری عمومی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالت‌های آن برای خط‌مشی‌‌گذاری عمومی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 135-156

سیدجعفر حسینی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ محمدجواد رزمی


2. تبیین الگوی بومی تدوین خط‌مشی‌های زیست‌محیطی کشور با استفاده از نظریه داده‌‌بنیاد

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 41-66

حسین اصلی‌پور؛ شمس‌السادات زاهدی؛ فتاح شریف‌زاده؛ وجه‌الله قربانی‌زاده