کلیدواژه‌ها = رویکرد چندسطحی
تعداد مقالات: 2
2. رویکرد چندسطحی و کاربرد آن در نظریه‌پردازی سازمان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-40

علی رضاییان؛ اسدالله گنجعلی