1. واکاوی مبانی فقهی عقد بودن استخدام در سازمان‌های دولتی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 113-134

کریم عبداللهی‌نژاد؛ قاسم عبیداوی؛ حسین ناصری مقدم


2. معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد شایسته‌گزینی در نهج‌البلاغه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 103-132

زهره موسی‌زاده؛ مریم عدلی


3. درآمدی بر الزامات فرایندی و معیارهای انتخاب مدیران منابع انسانی دولت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 37-69

عادل آذر؛ میثم لطیفی