کلیدواژه‌ها = اقدامات منابع انسانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیرگذاری اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن نقش تعهد سازمانی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 103-123

عباسعلی حاجی‌کریمی؛ غلامعلی طبرسا؛ فرج الله رحیمی