کلیدواژه‌ها = کسب‌وکارهای الکترونیکی کوچک و متوسط (E-SMEs)
تعداد مقالات: 1
1. رابطه مدل کسب‌وکار و راهبرد محصول در کسب‌وکارهای الکترونیکی کوچک و متوسط ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 45-73

امیررضا روحانی؛ حمیدرضا رضوانی