کلیدواژه‌ها = نظریه‌پردازی داده‌بنیاد
تعداد مقالات: 2
1. الگوی عملی مدیریتِ خویشتن؛ مبتنی بر کتاب چهل حدیث حضرت امام خمینی(ره)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-39

علی رضائیان؛ مصباح‌الهدی باقری؛ میثم آقداغی


2. استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی ‌داده‌بنیاد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 69-97

حسن دانایی‌فرد؛ سیدمجتبی امامی