کلیدواژه‌ها = مرکز کنترل درونی و ابهام‌‌پذیری
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر تأثیر مؤلفه‌‌های فرهنگ اسلامی بر تصمیم‌‌گیری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 35-58

سیدعلی علوی