کلیدواژه‌ها = کارآفرینی بنگاه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش استراتژی نوآوری بر عملکرد نوآورانه سازمان‌ها (مورد مطالعه : شرکتهای دانش بنیان حوزه زیست فناوری)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 185-204

مهدی الیاسی؛ عاطیه صفردوست؛ مریم محمد روضه سرا