کلیدواژه‌ها = روش داده بنیاد
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی بومی رهبری کوانتومی در شرکت های دانش بنیان ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 153-184

مهدی حمزه پور