کلیدواژه‌ها = شکست‌ناپذیری
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی مدلی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در سازمان‌ها با بکارگیری نظریه‌ی شکست‌ناپذیری

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 123-152

سید حسین فخرپور؛ زهرا خوش سپهر؛ محمد حسن ملکی