کلیدواژه‌ها = ظرفیت شناسی
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت شناسی رویکرد راهبردی و آینده نگارانه به آموزه مهدویت در بستر تمدن نوین اسلامی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 81-122

محمدرضا برزویی؛ احمد جهانگیر فیض آبادی