کلیدواژه‌ها = بازاریابی اسلامی
تعداد مقالات: 3
2. تبیین ارکان الگوی بازاریابی اسلامی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-58

فاطمه عیدی


3. درآمدی بر مبانی بازاریابی در اسلام

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 221-273

میراحمد امیرشاهی؛ ناصر نقویان؛ سیدعلی علوی؛ مرجان پرورش محسنی