کلیدواژه‌ها = تحلیل مضمون
تعداد مقالات: 5
1. طراحی مدلی جهت ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در سازمان‌ها موردمطالعه: شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 295-320

سید علی اکبر هاشمی؛ حسن الوداری؛ محمد رضا دارایی؛ روح‌الله رازینی


2. مدیریت استعداد؛ مفاهیم کلیدی و رویکرد های مبنایی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 141-170

سیدرضا سیدجوادین؛ محمد امین پهلوان شریف


3. الزامات و خط‌مشی‌های کلان علمی عرصه عدالت‌پژوهی در اندیشه مقام معظم رهبری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-34

علیرضا سجادیه؛ عادل پیغامی


4. شناخت محتوای قرارداد روان‌شناختی در اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-122

سعید مرتضوی؛ فریبرز رحیم‌نیا؛ علی رضائیان؛ علیرضا چیت سازیان


5. تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 151-198

حسن عابدی جعفری؛ محمدسعید تسلیمی؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمد شیخ‌زاده