کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
تعداد مقالات: 2
2. چشم‌انداز انطباق استراتژیک در یک مؤسسه آموزشی- پژوهشی دولتی ایران؛ مطالعه موردی، دانشگاه تهران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 189-228

حسنعلی نعمتی شمس آباد؛ فاطمه سلیمانی روزبهانی