کلیدواژه‌ها = گونه‌شناسی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 79-122

وحید یاوری؛ شمس‌السادات زاهدی


2. کشف «فرهنگ دانشگاه»: واکاوی نظری و گونه‌شناختی مطالعات فرهنگ دانشگاهی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 45-97

محمدمهدی ذوالفقارزاده؛ علی‌نقی امیری؛ حسن زارعی متین