کلیدواژه‌ها = عوامل کلیدی موفقیت
تعداد مقالات: 1
1. اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در TQM برای کاهش شکاف عملکردی با استفاده از AHP فازی؛ مطالعة موردی: یک شرکت صنعتی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 183-210

شمس‌الدین ناظمی؛ مصطفی کاظمی؛ امیرحسین اخروی