نویسنده = محمدحسین مهدوی عادلی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالت‌های آن برای خط‌مشی‌‌گذاری عمومی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 135-156

سیدجعفر حسینی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ محمدجواد رزمی