نویسنده = حسن زارعی متین
تعداد مقالات: 3
1. تبیین مسائل صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 73-106

حسن زارعی متین؛ سیدرضا سیدجوادین؛ علی رحیم‌پور؛ مسلم باقری


2. فهم جوهره خط‌مشی‌های عمومی: واکاوی نظری ماهیت تقلیدپذیری خط‌مشی‌گذاران ملی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-44

علی‌نقی امیری؛ حسن دانایی‌فرد؛ حسن زارعی متین؛ سیدمجتبی امامی


3. کشف «فرهنگ دانشگاه»: واکاوی نظری و گونه‌شناختی مطالعات فرهنگ دانشگاهی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 45-97

محمدمهدی ذوالفقارزاده؛ علی‌نقی امیری؛ حسن زارعی متین