نویسنده = آرین قلی‌پور
تعداد مقالات: 2
1. تبیین تناسب فرد- سازمان به‌عنوان عاملی اثرگذار در بیگانگی از کار و پیوند کاری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 209-229

آرین قلی‌پور؛ مژگان روشن‌نژاد؛ شاپور شرافت


2. واکاوی بی‌عدالتی جزایی و نقش آن در شیوع فساد آموزشی- پژوهشی در دانشگاه‎ها «مطالعه چند موردی: دانشگاه‎های تهران»

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 41-74

آرین قلی‌پور؛ سیدعلی کوشازاده؛ غلامرضا سلیمی؛ مسلم امیری طیبی؛ علی ابراهیمی