نویسنده = مهدی مشفق
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل معادلات ساختاری شراکت استراتژیک در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط؛ مطالعۀ موردی: صنعت نرم‌افزار

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 353-388

مهدی حقیقی کفاش؛ نادر مظلومی؛ شهرام خلیل نژاد؛ مهدی مشفق