نویسنده = بهمن حاجی‌پور
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تأثیرپذیری عملکرد شرکت‌های بیمه از گزینه‌های راهبردی مدل دلتا

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 229-270

بهمن حاجی پور؛ سامه نجفی


4. بررسی تأثیر ابعاد برند بر قصد خرید مجدد مشتریان از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در شهر تهران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 149-165

منصور صمدی؛ بهمن حاجی‌پور؛ میثم دهقان