1. بررسی تأثیرپذیری عملکرد شرکت‌های بیمه از گزینه‌های راهبردی مدل دلتا

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 229-270

بهمن حاجی پور؛ سامه نجفی


2. گونه‌شناسی شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌های دولتی فعال در عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 99-124

بهمن حاجی‌پور؛ ماجد ناجی


3. اولویت‌بندی انواع فرهنگ سازمانی (طبق مدل کوئین) بر مبنای میزان اثرگذاری آن‌ها بر یادگیری سازمانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 181-208

بهمن حاجی‌پور؛ حامد نظرپور کاشانی


4. بررسی تأثیر ابعاد برند بر قصد خرید مجدد مشتریان از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در شهر تهران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 149-165

منصور صمدی؛ بهمن حاجی‌پور؛ میثم دهقان


5. بازشناسی رویکرد منبع‌محور نسبت به منابع سازمان و مزیت رقابتی پایدار مورد مطالعه: شرکت تولیدی ساران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 77-102

بهمن حاجی‌پور؛ مصطفی مؤمنی


6. ارزیابی قابلیت‌های محوری منابع انسانی دانشگاه امام صادق(ع) براساس تئوری منبع‌محور (مدل VRIO)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 123-153

بهمن حاجی‌پور؛ مصطفی مؤمنی


7. برنامه‌ریزی استراتژیک پژوهشی در دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق(ع)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 183-224

بهمن حاجی‌پور؛ مرتضی سلطانی