نویسنده = محمدمهدی ذوالفقارزاده
تعداد مقالات: 2
1. کشف «فرهنگ دانشگاه»: واکاوی نظری و گونه‌شناختی مطالعات فرهنگ دانشگاهی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 45-97

محمدمهدی ذوالفقارزاده؛ علی‌نقی امیری؛ حسن زارعی متین


2. تصویر پردازی از مدیران آینده: به سوی الگوی قرآنی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 41-73

غلامرضا گودرزی؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده