نویسنده = محمد شیخ‌زاده
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 151-198

حسن عابدی جعفری؛ محمدسعید تسلیمی؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمد شیخ‌زاده


2. بررسی مبانی عقلانیت در تصمیم‌گیری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 141-164

محمد شیخ‌زاده؛ رجبعلی شیخ‌زاده