نویسنده = نادر جعفری هفتخوانی
تعداد مقالات: 3
3. تصمیم‌‌گیری در سیاست خارجی و نقش دیپلماسی عمومی در فرآیند تصمیم‌سازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 111-140

کیومرث اشتریان؛ نادر جعفری هفتخوانی