نویسنده = علی اصغر پورعزت
تعداد مقالات: 5
1. شاخص‌های اولویت‌بندی عادلانه مسائل عمومی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 139-169

علی اصغر پورعزت؛ هاشم سوداگر؛ علی اصغر سعدآبادی؛ مینا سادات هاشمی کاسوایی


2. روش‌شناسی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای و همکارانه برای حل مسائل انسانی-اجتماعی با بهره‌گیری از معارف اسلامی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-154

مهدی احمدیان؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده؛ علی اصغر پورعزت


3. تجلی مختصات حکومت حق‌مدار در آرمان‌شهر شهدا

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-44

طاهره علیدادی؛ علی‌اصغر پورعزت


4. بررسی تأثیر رابطۀ ادراک بی‌عدالتی در سازمان بر گسترش میل به فساد اداری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 131-159

غلامرضا سلیمی؛ علی‌اصغر پورعزت